Blue Flower

 

Piszesz wypracowanie lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz!. Podając dane bibliograficzne-zachowujesz prawa autorskie

Bibliografia – uporządkowany spis dokumentów dobranych według określonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne.

Pamiętaj, by pisać w ciągu – od marginesu do marginesu!

Zwracaj uwagę na znaki przestankowe. Stosuj je konsekwentnie! . Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym.

Numer ISBN (International Standard Book Numer) - międzynarodowy numer z  zakodowanymi informacjami o wydawcy (kraj, wydawca, informacje o książce) Numer  upowszechnił się w Polsce od 1990 roku. Dlatego wcześniejsze wydania książek nie posiadają numeru ISBN.

 

Prezentacja maturalna składa się z:

 

Literatura podmiotu – to spis tekstów, którym poświęcasz pracę (prezentację).Mogą to byćteksty literackie (powieści, wiersze), a także plastyczne (reprodukcje obrazów, ilustracje itp.), muzyczne, filmy.

Literatura przedmiotu – to spis wykorzystanych opracowań związanych z tematem pracy (prezentacji)), artykuły z czasopism, publikacje w Internecie.

Bibliografię załącznikową należy umieścić na końcu pracy. Opisy powinny być uporządkowane w kolejności alfabetycznej lub w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowane

Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami

 

  • PN-ISO 690:2002 Dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – zawartość, forma i struktura
  • PN-ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja – Przypisy bibliograficzne – Dokumenty elektroniczne i ich części

 

Źródła literatury przedmiotowej