Blue Flower

Pierwsze wzmianki odnoszące się do biblioteki pojawiają się w 1948r. co nie znaczy, że dopiero wtedy powstała.

W latach 1912-1914 księgozbiór liczył 606 dzieł o wartości 515mk 60fen. W tym czasie zapisanych było 345 czytelników, którzy wypożyczyli 3431 książek.

W latach 1962-1963 biblioteka liczyła 7800 woluminów, 277 czytelników, którzy wypożyczyli 2779 pozycji. Biblioteka miała rozbudowaną czytelnię, w której mogło się pomieścić 50 czytelników. Tylko pozazdrościć takiej przestrzeni.

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy prawie 15 tysięcy egzemplarzy, w którym można znaleźć wiele cennych przedwojennych wydań książek jak:

Dzieła J. Słowackiego: Liryki z 1920r.;

Dramata i poezye z 1874 dopuszczone przez z carską cenzurę 11.IV.1874r

Kordian Książka ukazała się w druku w 1834 w drukarni Pinardów i sprzedawano ją w wielu paryskich księgarniach. Słowacki opublikował swoje dzieło anonimowo.

Dzieje Polski za Piastów (1902), wydrukowane w Łodzi ,dopuszczone przez cenzurę carską 24.IX.1902r.

Dzieła A. Mickiewicza z 1926r. Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego; Dziady Wileńskie z 1923r.

Dzieło St. Wyspiańskiego, Wesele i Noc Listopadowa. Międzywojenne wydanie Instytutu Wydawniczego "Bibljoteka [!] Polska", [19-]

 Świat drobnoustrojów W. Coona z 1900r. dopuszczone przez carską cenzurę 27.VII.1899r.

I perełka pierwsze wydanie książki o prezydencie Gabrielu Narutowiczu patronie II LO

A także od 1 numeru w I księdze inwentarzowej Ilustrowana Encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego oraz 18 tomów Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga

Oprócz tradycyjnych książek posiadamy również dokumenty specjalne na kasetach VHS, płytach CD i DVD

urządzenia reprograficzne - skaner, laserowe urządzenie wielofunkcyjne, 2 kopiarki