Blue Flower

Lektury w liceum i technikum – OBOWIĄZKOWE – zakres podstawowy od 1 września 2021 roku

 

LEKTURA OBOWIĄZKOWA

Zakres podstawowy

 1. Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
 2. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 3. Homer, Iliada(fragmenty), Odyseja (fragmenty);
 4. Sofokles, Antygona;
 5. Horacy – wybrane utwory;
 6. BogurodzicaLament świętokrzyski(fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 7. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu(fragmenty);
 8. Pieśń o Rolandzie(fragmenty);
 9. Gall Anonim, Kronika polska(fragmenty);
 10. Dante Alighieri, Boska komedia(fragmenty);
 11. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX I, Pieśń Vks. II; psalmy, w tym Psalm 13Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;
 12. Piotr Skarga, Kazania sejmowe(fragmenty);
 13. wybrane wiersze następujących poetów:Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
 14. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki(fragmenty);
 15. William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;
 16. Molier, Skąpiec;
 17. Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
 18. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 19. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskieoraz inne wiersze; Konrad WallenrodDziady III;
 20. Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona(fragmenty), Testament mój;
 21. Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
 22. Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
 23. Bolesław Prus, LalkaZ legend dawnego Egiptu;
 24. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 25. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 26. Adam Asnyk, wybór wierszy;
 27. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 28. wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
 29. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 30. Władysław Stanisław Reymont, Chłopi(tom I – Jesień);
 31. Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
 32. Witold Gombrowicz, Ferdydurke(fragmenty);
 33. wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
 34. Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 35. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 36. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 37. wybrane wiersze następujących poetów:
  Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, wybrane wiersze, w tym z tomu Ocalenie, oraz Traktat moralny(fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, wybrane wiersze, w tym z tomów Pan Cogitooraz Raport z oblężonego Miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
 38. Albert Camus, Dżuma;
 39. George Orwell, Rok 1984;
 40. Józef Mackiewicz, Droga donikąd(fragmenty);
 41. Sławomir Mrożek, Tango;
 42. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym(wybrane opowiadanie); Górą „Edek”(z tomu Prawo prerii);
 43. Jacek Dukaj, Katedra(z tomu W kraju niewiernych);
 44. Antoni Libera, Madame;
 45. Andrzej Stasiuk, Miejsce(z tomu Opowieści galicyjskie);
 46. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie(z tomu Gra na wielu bębenkach);
 47. Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem(fragmenty);
 48. wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 49. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów, a także utwory w wykonaniu Ewy Demarczyk.

Zakres rozszerzony

Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. Arystoteles, PoetykaRetoryka(fragmenty);
 2. Platon, Państwo(fragmenty);
 3. Arystofanes, Chmury;
 4. Wergiliusz, Eneida(fragmenty);
 5. św. Augustyn, Wyznania(fragmenty);
 6. św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna(fragmenty);
 7. François Rabelais, Gargantua i Pantagruel(fragmenty);
 8. Michel de Montaigne, Próby(fragmenty);
 9. Jan Kochanowski, Treny(jako cykl poetycki);
 10. William Szekspir, Hamlet;
 11. wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
 12. Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
 13. Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty(fragmenty), Promethidion(fragmenty);
 14. realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriotlub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary);
 15. Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa;
 16. Franz Kafka, Proces(fragmenty);
 17. Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
 18. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
 19. Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe;
 20. Tadeusz Konwicki, Mała Apokalipsa;
 21. Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 22. Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
 23. Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 24. wybrane eseje następujących autorów: Jerzy Stempowski, Gustaw Herling-Grudziński, Zbigniew Herbert, Zygmunt Kubiak, Jarosław Marek Rymkiewicz (co najmniej po jednym utworze);
 25. wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

 

Lektury w liceum i technikum – OBOWIĄZKOWE – zakres podstawowy od 2019 roku

 

    Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;

    Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;

    Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);

    Sofokles, Antygona;

    Horacy – wybrane utwory;

    Bogurodzica; Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);

    Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);

    Pieśń o Rolandzie (fragmenty);

    Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);

    Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty);

    Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich;

    Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);

    Wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;

    Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);)

    William Szekspir, Makbet, Romeo i Julia;

    Molier, Skąpiec;

    Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;

    Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;

    Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;

    Juliusz Słowacki, Kordian, wybrane

    wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój;

     Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;

    Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;

    Bolesław Prus, Lalka, Z legend dawnego Egiptu;

    Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;

    Henryk Sienkiewicz, Potop;

    Adam Asnyk, wybór wierszy;

    Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;

    Wybrane wiersze następujących poetów: Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;

    Stanisław Wyspiański, Wesele;

    Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);

    Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;

    Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);

    Wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;

    Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;

    Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;

    Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;

    Wybrane wiersze następujących poetów: Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;

    Albert Camus, Dżuma;

    George Orwell, Rok 1984;

    Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);

    Sławomir Mrożek, Tango;

    Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);

    Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);

    Antoni Libera, Madame;

    Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);

    Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);

    Ryszard Kapuściński, Podróże z Herodotem (fragmenty);

 

 

Lektury do nowej podstawy programowej do 2019r.

lektury w sieci patrz zakładkę: Przydatne adresy internetowe

 

1. Teksty poznawane w całości

nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości,

przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką:

Sofokles Antygona lub Król Edyp(wersja literacka lub spektakl teatralny);

*Bogurodzica; Lament świętokrzyski;

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety;

William Szekspir Makbet lub Hamlet;

Adam Mickiewicz– wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), *Dziadów część III, *Pan Tadeusz;

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;

Cyprian Norwid – wybrane wiersze;

Bolesław Prus *Lalka;

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara, Łagodna;

Joseph Conrad Jądro ciemności;

Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze;  

Stanisław Wyspiański *Wesele;

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I –Jesień);

Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie);

Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie;

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie;

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;

Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak –wybrane wiersze; Miron Białoszewski – wybrane utwory;

wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza);

wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga do nikąd, Stanisława Lema Solaris, Juliana Stryjkowskiego Austeria,Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);

wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, George'a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności, Umberto Eco Imię róży).

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką:

wybór mitów;

Dzieje Tristana i Izoldy;

Miguel Cervantes Don Kichote;

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki;

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub Monachomachia;

Adam Mickiewicz Dziady część IV;

Juliusz Słowacki Kordian;

Witold Gombrowicz *Ferdydurke;

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem;

Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty:Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana, fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok);

dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza);

Jan Paweł II Tryptyk Rzymski;

3. Inne:

wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego);

homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

 

Opracowano na podstawie: "Tom 2. - Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum " ze strony: http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/jezyk-polski

http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men_tom_2.pdf

Najlepsze źródło: http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf