Blue Flower

 

Nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej "Programu Rozwoju Czytelnictwa" i otrzymała 15tyś. na zakup literatury dla młodzieży.

Program ma na celu wspieranie w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Priorytetem biblioteki szkolnej przy zakupach książek było rozszerzenie oferty o książki spoza kanonu lektur, cieszące się zainteresowaniem uczniów.

Ostateczną listę książek do zakupu przygotowano, we wrześniu 2017r.,w oparciu o: wyniki ankiet badających preferencje czytelnicze uczniów naszej Szkoły, wymianę informacji z innym liceum, które również przystąpiło do programu oraz konsultacje z pracownikami biblioteki publicznej. Przygotowaną listę książek pozytywnie zaopiniował samorząd uczniowski oraz rodzice.

Po wybraniu najkorzystniejszej oferty cenowej zakupiono 697 książek w tym 25% lektur.

Aby sprostać zadaniu zorganizowaliśmy wiele wydarzeń, akcji i projektów propagujących czytanie. Wszystko odbywało się przy wsparciu dyrekcji szkoły oraz dzięki systematycznej współpracy z nauczycielami oraz uczniami.

 

 

Realizacja rozporządzenia RM z dn. 6.X.2015r.

Projekt realizowany był od kwietnia 2017 roku do grudnia 2017 roku. Na początku realizacji projektu wysłano zapytanie dotyczące oferty cenowej książek do hurtowni/księgarni i wybrano najkorzystniejszą ofertę. Do biblioteki zakupiono 697 książek w tym 25% lektur.

                                    

Szkoła zasięgnęła opinii Rady Rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu książek

  1. Spotykanie z uczniami i omówienie potrzeb czytelniczych młodzieży; ankiety czytelnicze w maju 2017r.
  2. Wystawiono na korytarzach szkoły i w bibliotece tablicę, na której uczniowie mogli wpisywać swoje propozycje książek: czerwiec-wrzesień 2017r.
  3. Konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów: czerwiec-wrzesień 2017r.
  4. Uczestniczono w spotkaniu na temat realizacji programu: maj 2017r.
  5. Wymieniono się propozycjami lektur z innym liceum, które również przystąpiło do programu: wrzesień 2017r.

Szkoła uwzględniła tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas organizowanych co najmniej jednego spotkania z rodzicami

Opracowano i rozpropagowano gazetkę dla Rodziców informującą o założeniach NPRC oraz korzyściach wynikających z czytania książek (11IX 2017r).; Przesłanie dziennikiem elektronicznym Listu do rodziców z przesłaniem czytelniczym; podczas spotkań z rodzicami wystawieni listy z książkami, które rodzice widzieliby w bibliotece.

Szkoła podjęła współpracę z bibliotekami publicznymi obejmujące planowane zakupy książek oraz wymianę informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo

  - w bibliotece wywieszono godziny pracy pobliskiej biblioteki publicznej

  - wymiana informacji m.in. na facebooku pomiędzy bibliotekami o planowanych zakupach książkowych i wydarzeniach promujących czytelnictwo;

- na zajęciach w bibliotekach poznajemy księgozbiór innych bibliotek tj. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łodzi oraz Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej - klasy I-e uczestniczyły w zajęciach nt. Cyberprzemocy, II - bezpieczeństwo informacji w sieci (XI-XII)

- uczestnictwo w konkursach w innych bibliotekach :  Uczniowie szkoły biorą udział w konkursach literackich organizowanych przez inne szkoły ponadgimnazjalne XXV LO - Tę książkę warto przeczytać 1os.; w Festiwalu Bibliotek Szkolnych 3 os., Dom Literatury 2os.,

 Szkoła współpracuje z:

 - Polskim Towarzystwem Dysleksji - w akcji „Czytamy razem” w SP nr 170, Gimnazjum 28;

Wolontariusze z naszej szkoły pracują z dziećmi mającymi problemy z czytaniem i rozumieniem tekstu pisanego. uczniowie przeprowadzają cotygodniowe zajęcia z wybranymi uczniami klas II-IV SP 170 w Łodzi w oparciu o wybrane przez siebie teksty. Akcja "Czytamy razem" wpływa  pozytywnie na zainteresowanie czytaniem uczniów szkoły podstawowej jak i wolontariuszy.(9osób przez cały rok)

 -warsztaty językowe dla gimnazjalistów z wykorzystaniem słowników językowych  promujące literaturę  niemiecką ( adaptacje poezji i prozy) prowadzone przez nauczycieli języków obcych; Co roku w ramach projektu „Niemiecki w sieci” spotkamy się z uczniami z gimnazjum  (36gimn.), których zapraszamy na warsztaty językowe. Celem spotkania jest wspieranie nauczania-uczenia się języka niemieckiego. Uczniowie gimnazjum szukają rozwiązań do przygotowanych zadań wykorzystując swoją dotychczasową wiedzę oraz zasoby biblioteki szkolnej korzystając ze słowników.

- Również dla gimnazjalistów zorganizowana została przyrodniczo-literacką grę miejską - "Przyrodnicy i literaci na t(r)opie", podczas której uczniowie rozwiązywali zadania z pogranicza przyrody i literatury. Wykorzystano utwory I. Krasickiego (w grze brało udział 7 drużyn ze szkól podstawowych i. gimnazjów)

Szkoła zorganizowała w ciągu roku szkolnego co najmniej jedno wydarzenie promujące czytelnictwo z udziałem uczniów

- Od września trwa kolejna edycja konkursu na Najlepszego czytelnika 2017/2018

- Bookcrossing – całoroczna akcja przynoszenia i dzielenia się swoimi książkami przez uczniów i pracowników szkoły                 - we wrześniu TYDZIEŃ ZAKAZANYCH KSIĄŻEK z wystawą, okolicznościową gazetką szkolną; przeprowadzono ogólnoszkolną grę -" TROPEM ZAKAZANYCH KSIĄŻEK ", w czasie której rozwiązywała kolejne zagadki na temat zakazanych książek.                  -„we wrześniu "NARODOWE CZYTANIE WESELA W II LO ” podczas którego nauczyciele i uczniowie na jednej wybranej lekcji czytali fragmenty Wesela St. Wyspiańskiego.             

 - Cykl „CZYTAM - POLECAM”- ŚCIANKA DLA KSIĄŻKOMANIAKÓW, gdzie uczniowie i nauczyciele w wydzielonym miejscu  przez cały semestr pisali krótkie recenzje po przeczytaniu zakupionych w ramach programu  ciekawych  książek.                               - w październiku zorganizowano spotkanie autorskie z Melissą Darwood pisarką young adult. w którym brała udział młodzież naszej szkoły, a także 8 gimn., 28 gimn, 6 LO, 25 LO, technikum oraz społeczność lokalna. ok.80 osób; w szkole przeprowadzono akcję reklamową książek i cytatów z książek pisarki.                                                                                    - 6 grudnia Mikołajkowe Koło Fortuny zabawa toczyła się podczas każdej przerwy, uczniowie puszczali w ruch koło, na którym umieszczone były takie hasła jak: autor, tytuł, cytat. Każde dobrze odgadnięte premiowane było nagrodą.                                  -Randka w ciemno z książką  pod choinkę (uczniowie szukali w bibliotece książek specjalnie-świątecznie oznakowanych, lub mogli wziąć udział w losowaniu książek. Na spotkaniu po Nowym Roku mogli podzielić się refleksjami po lekturze;

- GAZETKI SZKOLNE redagowane przez uczniów na temat wydarzeń literackich-

4.Władysław Reymont: Noblista o bogatym życiorysie

  1. Kazuo Ishiguro z Literacką Nagrodą Nobla
  2. Książka - owoc zakazany
  3. Zdegenerowany pan Tuwim

Od 20 lat prowadzimy bezpłatny lektorat języka japońskiego, a od kilku lat  w kwietniu organizujemy ogólnopolski Dzień Japoński, w ramach którego organizowane jest SPOTKANIE Z KOMIKSEM JAPOŃSKIM - otwierana jest czytelnia książek, czasopism, komiksów japońskich;

Szkoła zorganizowała co najmniej jeden projekt edukacyjny na oddział z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej

Klasy I-e pracowały nad projektem  „Z KSIĄŻKĄ CI DO TWARZY” uczniowie mieli za zadanie wybrać ze zbiorów biblioteki książki, z którymi następnie robili sobie ciekawe zdjęcia  oraz na lekcjach Wok- u tworzyły trailery do lektur.

Klasy II-e uczestniczyły w projekcie" Lektury na poduchy". Każda klasa otrzymała jedną poduszkę, na której miała za zadanie przedstawić w dowolnej formie ulubioną lekturę w taki sposób, aby można było łatwo ją rozpoznać. zadanie wzbudziło bardzo dużo pozytywnych emocji, powstały wspaniałe dzieła.

Klasy III-e  - AWANGARDOWA SZKOŁA- SZTUKA BLIŻEJ UCZNIA. 27.XI. odbył się Turniej Recytatorski zorganizowany przez Dom Literatury w Łodzi. Uczniowie naszej szkoły przygotowali najpierw recytację wybranych utworów na eliminacje szkolne. Popularnością cieszyły się dzieła Przybosia, Młodożeńca, Jasieńskiego, Gombrowicza i Miłosza. Szkolna komisja wyłoniła dwie osoby, które reprezentowały II LO na kolejnym etapie, uczennice te zdobyły wyróżnienia i nagrody książkowe.

oprócz głównych projektów zrealizowano również:

-We wrześniu w czasie Tygodnia Zakazanych Książek konkurs ” SKĄD POCHODZI TEN CYTAT” w całej szkole przeprowadzona zostaje akcja reklamowa książek zakazanych, a w ostatnim dniu młodzież podczas quizu popisywała się wiedzą jaką zdobyła przez cały tydzień; "Co to za cytat", "Dopasuj autorów do tytułów książek"

- W ramach Narodowego Wesela -  akcja plakatowa. Uczniowie otrzymali po jednym cytacie z Wesela, do którego mieli przygotować plakat zawierający i stanowiący jego ilustrację. Uczniowie w trakcie zadania mogli posługiwać się dowolnymi technikami.

- Klasowe Dziady Adama Mickiewicza. Na Dzień Nauczyciela Klasa II przygotowała własną interpretację II części dramatu.

- " CZY ZNASZ TEGO PISARZA " dwuetapowy konkurs znajomości twórczości i życia  S. Kinga, w konkursie wzięło udział 12 uczniów

-Klasy trzecie biologiczne brały udział w pojedynku ‘ZOSTAŃ MISTRZEM JĘZYKA BIOLOGICZNEGO”.(układ nerwowy człowieka) Klasy szukały w słownikach i podręcznikach wyrażeń i słownictwa biologicznego, wymieniały się pytaniami, osoba która odgadła najwięcej pojęć została mistrzem języka biologicznego;

-Podczas Drzwi otwartych otwarto KAWIARNIĘ LITERACKĄ podczas spotkania przy kawiarnianych stolikach, nastrojowej muzyce oraz kawie i ciasteczkach uczniowie czytali swoje ulubione  wiersze, na podsumowanie wymieniali się swoimi doświadczeniami czytelniczymi.

 -ZAJĘCIA WARSZTATOWE Z AKTORKĄ Z TEATRU NOWEGO - 8.XII uczniowie klasy IIID uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez p. Katarzynę Łuk. Młodzież poznawała tajniki pracy nad tekstem literackim. Zwracała uwagę na konieczność dbania o kulturę słowa. W trakcie zajęć omawiano terminy literackie i językowe, funkcje języka. Młodzież miała okazję popracować nad indywidualnie dobranymi tekstami, które wypożyczali przed zajęciami z biblioteki głównie autorstwa Baczyńskiego, Tuwima, Leśmiana, ale także i prozy.

-„ZNAM SWOJE PRAWA, ZNAM SWOJE OBOWIĄZKI” 26.IX odbył się mini konkurs z wiedzy o prawach konstytucyjnych  na podstawie Konstytucji RP. Po ogólnym omówieniu zapisów uczniowie odszukiwali w teksie konstytucji właściwych artykułów, nagrodą były oceny celujące oraz plusy.

-„OBYCIE UMILA ŻYCIE” na podstawie filmu oraz książek E.Pietkiewicza" Savoir vivre dla każdego", Ł. Walewskiego " przywitaj się z królową" młodzież na lekcjach przedsiębiorczości zapoznawała się z właściwymi zachowaniami w różnych sytuacjach, następnie co tydzień otrzymywała 1 pytanie po dziesięciu tygodniach rozstrzygnięcie i tytuł Mistrza stylu i dobrego wychowania;

- KONKURS GRAFICZNY NA PROJEKT OKŁADKI DO ULUBIONEJ KSIĄŻKI – projekt wykonany w dowolnym programie graficznym na lekcjach informatyki.

-projekt historyczny w ramach wychowania patriotycznego Losy północnych ziem Polski od X-XVIII w. na bazie atlasów historycznych uczniowie śledzili losy Pomorza Zachodniego i Wschodniego, swoje spostrzeżenia zapisywali na fiszkach, wymieniali się spostrzeżeniami, następnie sami tworzyli mapy.

 - W celu większego upowszechnienia wiedzy o działaniach biblioteki 2LO  oraz działaniach i inicjatywach innych bibliotek prowadzona jest strona internetowa biblioteki  http://www.biblioteka2lo.esy.es/ i Facebook biblioteki2LO;

 Wszystkie działania zaplanowane w związku z realizacją projektu będą kontynuowane ponieważ przynoszą pozytywne rezultaty. W związku z tym, że do biblioteki zakupiono wiele nowości czytelniczych w znacznym stopniu wzrosła liczba osób wypożyczających i odwiedzających bibliotekę.